Výzva pro zákonné zástupce nezletilých žáků školy – opakované doplňující volby do školské rady

Přípravný výbor DDŠ, SVP a ZŠ Býchory upozorňuje všechny oprávněné voliče na možnost ucházet se v doplňujících opakovaných volbách o členství ve školské radě ZŠ při DDŠ, SVP a ZŠ Býchory za zákonné zástupce nezletilých žáků. Žádost o členství musí být doručena do DDŠ Býchory nejpozději do 25.11.2023 – 9,00 hodin v písemné, elektronické nebo telefonické podobě. Volby se budou konat dne 25.11.2023 v 11,00 hodin. V Býchorech dne 16.11.2023      Za přípravný výbor: Bc.Ivana Šoulová, předseda.