Škola

Součástí Dětského domova se školou Býchory je základní škola, kde se učíme podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Z něj vychází školní vzdělávací program „Naše škola“, kterým se snažíme vzdělávací proces přizpůsobit individuálním potřebám každého dítěte.

Výuka je realizována v pěti učebnách. Součástí školy jsou i specializované učebny pro praktickou výuku: počítačová učebna, školní kuchyňka, pracovní dílny, hudební zkušebnu a výtvarný atelier pro výuku výtvarné výchovy a jiných uměleckých technik. atd. atd.