O škole

Součástí zařízení je základní škola, ve které se díky nižšímu počtu žáků ve třídě (maximálně 8) můžeme dětem věnovat individuálně a zaměřit se na jejich potřeby. Naší prioritou je výběr kvalitních a obětavých učitelů, kteří práci pro školu a domov věnují také svůj volný čas. Specialitou je nadstandardní a osobní přístup učitelů k dětem a rodinná atmosféra školy.