O domově

Dětský domov má kapacitu 40 dětí, které žijí v pěti samostatných rodinných skupinách. Tři skupiny jsou určeny pro chlapce a dvě pro dívky.
Děti svěřené do naší péče mají nejrůznější výchovné a osobnostní problémy, které bývají častou reakcí na předcházející traumatické situace, které bez svého zavinění zažily . To však neznamená, že jsme jakýmsi novodobým „vězením“. Naopak – snažíme se chlapcům a děvčatům nahradit chybějící rodinné zázemí, vychovávat je, vzdělávat a smysluplně jim naplnit jejich volný čas. Děti by neměly mít pocit, že jsou něčím výjimečné. Naší snahou je zprostředkovat jim životní zkušenost, kterou zažívají jejich vrstevníci, přiblížit je každodenní realitě. Děti jsou zapojeny do pracovních a zájmových činnosti v rámci domova, zároveň se ale mají možnost účastnit běžného společenského, kulturního a sportovního života.
Z tohoto důvodu také spolupracujeme s obcí Býchory (např. úklidem při Dni země, účastí na vánočním programu, organizací Dětského dne pro místní školu, Dnem otevřených dveří spojeným s „food festivalem“ atp.), aby děti získaly pocit domovského místa, kam patří, kde jsou přijímány.
V zařízení uplatňujeme nejmodernější pedagogické a terapeutické přístupy , přičemž jejich společným jmenovatelem je individuální práce s každým jedincem, která respektuje osobnost dítěte.  
Domov je zařízen podobně jako běžná domácnost – každá rodinná skupina má svou kuchyňku, obývák, koupelnu, toalety a především dětské pokoje, ve kterých má každý dostatek soukromí.