Učitelé

Zástupce ředitele pro výchovu a vzdělání
Bc. Ivana Šoulová
Mobil:  774 722 063
E-mail: ivana.soulova@domov-bychory.org

Vedoucí učitel
Karolína Pazdziorová
Mobil:  770 127 437
E-mail: karolina.pazdziorova@domov-bychory.org

Speciální pedagog, etoped, metodik prevence
Mgr. Stanislava Marešová
Mobil:  606 907 653
E-mail: stanislava.maresova@domov-bychory.org

Třídní učitel 1. stupně:  Jiří Šoula

Třídní učitel 6.třída: Mgr. Veronika Zimmermannová

Třídní učitel 7. třída: Mgr. Veronika Zimmermannová

Třídní učitel 8. třída: Mgr. Martin Dalecký

Třídní učitel 9. třída: Mgr. Martin Dalecký

Učitel: 

Jiří Jelínek

Asistenti pedagoga:

Olga Brožová

Lukáš Sychra

Alena Čermáková