Terapie

Životní příběhy našich dětí bývají často velmi poznamenané nelehkými životními zkušenostmi. Prostřednictvím různých terapeutických technik a přístupů se snažíme změnit postoj dětí k sobě samým i ke světu. Tak, aby znovu dostaly šanci vnímat sebe jako plnohodnotnou bytost a svět kolem jako bezpečné a přátelské místo! 

Naši odborníci (speciální pedagogové, terapeuti a sociální pracovnice) mají za sebou  mnohaletou praxi v pomáhajících profesích, jsou absolventy dlouhodobých psychoterapeutických výcviků a řady kurzů i seminářů.  Ze své pozice mohou podpořit dítě v porozumění jeho životnímu příběhu, ve vyrovnání s případnými adverzními dětskými zkušenostmi, emočními zraněními i traumaty. Pokud je to možné, zapojují rodiny, pěstouny, hostitele a další blízké osoby do výchovně terapeutického procesu, který se odehrává se zřetelem na rodinný kontext každého dítěte. V úzké spolupráci s jinými institucemi pomáhají dětem a dospívajícím v začlenění do společnosti, překonání sociálních bariér a převzetí odpovědnosti za svůj život. Vytvářejí dětem a dospívajícím podmínky k založení a udržení významných emočních vazeb s citově zralými, odpovědnými a přejícími autoritami.

Terapie

Zástupce ředitele pro osobnostně sociální práci- speciální pedagog, etoped

Mgr. Daniela Lebdušková
Mobil: 777 761 373
E-mail: daniela.lebduskova@domov-bychory.org

Terapeut, etoped, metodik prevence

Mgr. Linda Skalová
Mobil: 771 125 402
E-mail: linda.skalova@domov-bychory.org

Sociální pracovnice

Jana Rudlová, DiS.
Mobil: 770 117 457
E-mail: jana.rudlova@domov-bychory.org

Petra Součková, DiS.
Mobil: 778 736 910
E-mail: petra.souckova@domov-bychory.org

Terapeut AVK (aktivity s koňmi)

Bc. Veronika Nováková
Mobil: 774 722 056

Externě:

Animoterapie

Naše koně:

Lukas, Lancaster, Hříbek, Laurin, Michal

Pejsci, kteří nás rádi navštěvují:

Argo

Cash

Dalm

Ostatní zvířata: