Pěstounská péče

Pěstounská a tzv. hostitelská péče mohou dětem z dětského domova zprostředkovat intenzivnější formu individuálního citového vztahu, více naplnit jejich emocionální potřeby. Příprava na pěstounství je delší, probíhá ve spolupráci s OSPOD i jinými institucemi. Jejím výstupem by mělo být úplné převzetí dítěte do péče pěstounské rodiny. Tzv. hostitelská péče je administrativně méně náročná. Předpokladem je souhlas OSPOD, na základě kterého dítě z dětského domova může určité časové úseky prožívat v hostitelské rodině (např. víkendy, svátky). Také tato forma péče představuje pro děti  velký přínos, protože jim nabízí možnost alespoň na nějakou dobu prožít svůj život mimo zdi ústavu, získat nové citové vazby atp.

V obou případech je základní podmínkou trestní bezúhonnost a psychická způsobilost žadatele.

Pokud by se pro naše děti objevili zájemci o nějakou formu výše uvedené péče, s radostí je uvítáme. Naši odborníci jim ochotně pomohou se všemi nutnými úkony.