Sport

Cílem našich pravidelných aktivit v tělocvičně, na hřišti, ale také v přírodě, není jen sportovní příprava sama o sobě. Sport – ať už se jedná o fotbal, cyklistiku, bruslení, horolezectví nebo třeba rafting –  je zde brán jako jeden z výchovných prostředků, který významně formuje děti, učí je soustředit se, překonávat překážky, spolupracovat s ostatními, ale i nést vlastní zodpovědnost za dosažení cíle. Kromě toho zde nám samozřejmě jde o posílení fyzické kondice dětí, což se v dnešní počítačové době ukazuje jako velmi důležitý úkol. Děti se učí správně běhat, skákat, koordinovat své pohyby, zvyšuji svoji obratnost a pružnost. Ačkoliv je sport často soutěživý, u nás nikdo neprohrává!!!!