Vychovatelé

Zástupce ředitele pro výchovu a vzdělání
Bc. Ivana Šoulová
Mobil:  774 722 063
E-mail: ivana.soulova@domov-bychory.org

Vedoucí vychovatel
Kateřina Králová
Mobil: 770 127 438
E-mail: kralova@domov-bychory.org

1. rodinná skupina
Blanka Thim
Bc. Radek Oliva
Jitka Bartošová; Jaroslava Benešová; Lenka Svobodová – asistent pedagoga 

2. rodinná skupina
Mgr. Eliška Marková

Renata Šafránková; Magdaléna Šímová – asistent pedagoga

3. rodinná skupina
Mgr. Jarmila Steidlová
Bc. Alexander Míka
Luboš Thim; Martin Korbelář – asistent pedagoga

4. rodinná skupina
Marie Jouklová
Petra Šafránková

5. rodinná skupina
Iveta Votroubková
Terezie Zelenková

Miluše Danešová – asistent pedagoga

Vychovatel pro hiporehabilitaci
Lenka Dousková

Asistent pedagoga – specializace
Petr Šafránek (zdravotník)
Lenka Křížová – AVK