Služby

Jsme školským zařízením a veškeré služby proto nabízíme zdarma.

Základní služby:

  • psychologická, etopedická a speciálně pedagogická diagnostika,
  • individuální terapie, krizová intervence, terapeutická setkání pro děti a rodiče,
  • intervence v třídních kolektivech, metodická pomoc pedagogům, výchovným poradcům, realizace školních preventivních programů,
  • kariérové plánování pro žáky základních a středních škol,
  • spolupráce s institucemi zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů a ostatními pomáhajícími regionálními institucemi.

Zároveň jsme připraveni nabídnout další služby dle individuálních potřeb klientů.