Výchova

Dětský domov má kapacitu 48 dětí, které žijí v šesti samostatných rodinných skupinách. Čtyři skupiny jsou určeny pro chlapce a dvě pro dívky.
Děti svěřené do naší péče mají nejrůznější výchovné a osobnostní problémy, které bývají častou reakcí na předcházející traumatické situaci, které bez svého zavinění zažily . To však neznamená, že jsme jakýmsi novodobým „vězením“. Naopak – snažíme se chlapcům a děvčatům nahradit chybějící rodinné zázemí, vychovávat je, vzdělávat a smysluplně jim naplnit jejich volný čas. Děti by neměly mít pocit, že jsou něčím výjimečné. Naší snahou je zprostředkovat jim životní zkušenost, kterou zažívají jejich vrstevníci, přiblížit je každodenní realitě.
Z tohoto důvodu také spolupracujeme s obcí Býchory (např. úklidem při Dni země nebo organizací Dětského dne), aby děti získaly pocit domovského místa, kam patří, kde jsou přijímány.
V zařízení uplatňujeme nejmodernější pedagogické metody, přičemž jejich společným jmenovatelem je individuální práce s každým jedincem. Děti jsou zapojeny do pracovních a zájmových činnosti v rámci domova, zároveň se ale mají možnost účastnit běžného společenského, kulturního a sportovního života.
Domov je zařízen podobně jako běžná domácnost – každá rodinná skupina má svou kuchyňku, obývák, koupelnu, toalety a především dětské pokoje, ve kterých má každý dostatek soukromí.