Školská rada

Za zřizovatele: Mgr. Bc. Marcela Pouzarová

Za zákonné zástupce:  p. Barbora Jirkovská

Za pedagogické pracovníky školy: Bc. Ivana Šoulová