Odkazy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (zřizovatel organizace) www.msmt.cz
Česká školní inspekce, Středočeský inspektorát www.csicr.cz
Asociace náhradní výchovy www.asociacenahradnivychovy.cz
Federace dětských domovů www.fddcr.cz
Veřejný ochránce práv www.ochrance.cz
Státní zastupitelství se sídlem v Kolíně www.justice.cz/oszkol
DDÚ Praha 4, U Michelského lesa 222 www.ddu-praha.cz
Linka bezpečí www.linkabezpeci.cz
Policie ČR, OO Kolín www.policie.cz
Oblastní nemocnice Kolín a.s. www.nemocnicekolin.cz