O nás

Dětský domov Býchory provozuje ve svých prostorách pro děti také základní školu a od počátku roku 2014 zároveň zajišťuje provoz Střediska výchovné péče v Kolíně.

Filozofie našeho přístupu k dětem vychází ze starého přísloví, které praví, že když chceme někoho nasytit, je důležité dát mu rybu, ale ještě důležitější je naučit ho ryby chytat. V této krátké zprávě je hezky vystiženo poslání výchovného procesu.

Děti v našem dětském domově mají za sebou často nelehké situace už na samém počátku své životní dráhy. Mnohdy zažily zklamání od svého okolí, i od svých nejbližších. Jejich vztah ke světu je celkem pochopitelně značně komplikovaný. V lidské společnosti zcela přirozeně vzbuzují různou škálu emocí (ostatně jako všechny děti). Jednou z nich bývá soucit. Ale soucit sám o sobě jim nepomůže, nepřipraví je na to, s čím se budou muset v budoucnu setkat a často také utkat. Tady nastupuje nelehký proces výchovy se všemi jeho slastmi i strastmi. 

Pro děti v domově je velmi důležitá terapeutická pomoc, která jim pomůže zpracovat těžké životní situace, napravit vztahy s blízkými atd. atd. V našem domově tvoří jakousi hlavní zastřešující nadstavbu všech výchovných a vzdělávacích procesů. Velmi pozitivních výstupem je zde skutečnost, že se nám díky osobnostně sociální terapeutické práci daří vracet děti zpět do jejich původních rodin. 

Jednou z cest, jak připravit děti na budoucno, je nalézt pro každé dítě právě tu jeho oblast, činnost, aktivitu, ve které může vyniknout, uspět. Díky které může získat sebevědomí a důvěru ve své schopnosti. V našem domově se snažíme nabídnout dětem širokou škálu činností právě proto, aby si každé z nich mohlo vybrat tu svojí a být v ní „za hvězdu“. Tento prožitek pomáhá měnit postoj ke světu, který tak má šanci stát se znovu přátelským a vstřícným.