O nás

Dětský domov Býchory provozuje ve svých prostorách pro děti také základní školu a od počátku roku 2014 zároveň zajišťuje provoz Střediska výchovné péče v Kolíně.

Filozofie našeho přístupu k dětem vychází ze starého přísloví, které praví, že když chceme někoho nasytit, je důležité dát mu rybu, ale ještě důležitější je naučit ho ryby chytat. V této krátké zprávě je hezky vystiženo poslání výchovného procesu.

Děti v našem dětském domově mají za sebou často nelehké situace už na samém počátku své životní dráhy. Mnohdy zažily zklamání od svého okolí, i od svých nejbližších. Jejich vztah ke světu je celkem pochopitelně značně komplikovaný. V lidské společnosti zcela přirozeně vzbuzují různou škálu emocí (ostatně jako všechny děti). Jednou z nich bývá soucit. Ale soucit sám o sobě jim nepomůže, nepřipraví je na to, s čím se budou muset v budoucnu setkat a často také utkat. Tady nastupuje nelehký proces výchovy se všemi jeho slastmi i strastmi. 

Jednou z cest, jak připravit děti na budoucno, je nalézt pro každé dítě právě tu jeho oblast, činnost, aktivitu, ve které může vyniknout, uspět. Díky které může získat sebevědomí a důvěru ve své schopnosti. V našem domově se snažíme nabídnout dětem širokou škálu činností právě proto, aby si každé z nich mohlo vybrat tu svojí a být v ní „za hvězdu“. Tento prožitek pomáhá měnit postoj ke světu, který tak má šanci stát se znovu přátelským a vstřícným. 

Pro děti v domově je velmi důležitá terapeutická pomoc, která jim pomůže zpracovat těžké životní situace, napravit vztahy s blízkými atd. atd. V našem domově tvoří jakousi hlavní zastřešující nadstavbu všech výchovných a vzdělávacích procesů. Velmi pozitivních výstupem je zde skutečnost, že se nám díky osobnostně sociální terapeutické práci daří vracet děti zpět do jejich původních rodin. Rodiče jsou pro nás partnery! Hledáme společné cíle, které budou ku prospěchu dětem i jejich rodinám. Pokud je to možné, pomáháme rodinným systémům znovu nacházet a obnovovat ztracené kompetence.