Vyhlášení ředitelského volna v základní škole při DDŠ, SVP a ZŠ Býchory

Ředitel školy oznamuje vyhlášení ředitelského volna, dle §24 odst.2 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a to na den 29.9.2023. 

Ředitelské volno platí pro všechny žáky školy při DDŠ, SVP a ZŠ Býchory.