Středisko výchovné péče Kolín

SVP Kolín poskytuje i v době epidemiologických opatření pro své klienty služby v plném rozsahu bez omezení.

Středisko výchovné péče (SVP) Kolín nabízí pomocnou ruku dětem a mladým lidem, kteří se ocitli v nelehké životní situaci, stejně jako rodičům a pedagogům. Jsme ambulantní školské zařízení a veškeré služby poskytujeme bezplatně.

Nejčastěji řešíme problémy v oblastech: 

– školní problematika (nefunkční vrstevnické vztahy, obtížná adaptace na nové školní prostředí, šikana, záškoláctví, problémy s přijetím autority pedagogů a akceptací školních pravidel)

– v rodinném prostředí (disharmonické sourozenecké vztahy, nefunkční rodinná komunikace, porozvodové situace – snížení jejich dopadu na vývoj dětí, korekce osobnostního rozvoje dětí s citovou, nebo sociální deprivací, domácí krádeže, lhaní, útěky z domova)

– výchovné a vzdělávací problémy u dětí s poruchou pozornosti (ADD) nebo diagnostikovanou hyperaktivitou (ADHD)

– hledání vhodné životní cesty u dospívajících, případně dětí s narušeným hodnotovým systémem

– děti s psychickými a osobnostními problémy (s disharmonickým vývojem, snadno ovlivnitelné nevhodným identifikačním vzorem, emočně labilní, se sklony k afektivním reakcím s projevy asociálního antisociální charakteru)

– projevy dětské a juvenilní delikvence – vandalismus, výtržnictví, majetkové trestné činy, násilí vůči okolí organizované ve skupině