Pololetí 2022

Tradiční předávání pololetních vysvědčení v Naší škole. Každý zabodoval podle svých nejlepších schopností a možností. Učitelé a asistentky svým žákům předali své poselství o tom, kde se daří a kde je třeba více zabrat. Vychovatelé, etopedky a další přítomní se radovali z úspěchů dětí. Paní psycholožka fotila. A pan ředitel třásl pravicemi.

Pololetí 2022