Ředitelské volno v DDŠ Býchory

Ředitel školy oznamuje vyhlášení ředitelského volna na 27.9.2021 dle §24 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Ředitelské volno platí pro všechny žáky školy při DDŠ, SVP a ZŠ Býchory.