Volby do školské rady

Přípravný výbor DDŠ, SVP a ZŠ Býchory jménem svého předsedy Bc.Ivany Šoulové upozorňuje všechny oprávněné voliče na možnost ucházet se ve volbách o členství ve školské radě ZŠ při DDŠ Býchory za zákonné zástupce nezletilých žáků. Žádost o členství musí být doručena do DDŠ Býchory nejpozději do 24.9.2021 v 9,00 hodin v písemné, elektronické nebo telefonické podobě. Volby se budou konat dne 24.9.2021 v 10,00 hodin.