Popletený zajíc Mojmír

velikonocích hrály děti v domově velkou hru „Popletený zajíc Mojmír“. Také barvily vajíčka, pekly beránky a palačinky…

Popletený zajíc Mojmír