Naše škola učí i během pandemie!

Máme obrovskou výhodu. V naší škole se po celou dobu normálně učí navzdory těžkým podmínkám, které se nevyhnuly ani dětskému domovu. Věřte, nevěřte, děti jsou spokojenější, než jejich vrstevníci na distanční výuce. Velké ocenění patří všem učitelům i vychovatelům, kteří se nadále snaží připravovat děti na budoucí život. Na konci ledna děti ve škole dostávaly nejen klasické vysvědčení, ale též slovní hodnocení svého úsilí doplněné hezkým osobním dopisem od třídního učitele. Slavnostního předávání se účastnili také vychovatelé z domova a někteří rodiče.

Škola během pandemie!