Aktivity s koňmi

Na koni za ztraceným dětstvím… Pomůžete nám do sedla?

Hiporehabilitace je zastřešující a nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a klient se zdravotním a sociálním znevýhodněním.

Hipoterapie v našem domově

Hipoterapie je metoda fyzioterapie využívající přirozený pohyb koně v kroku jako stimul a rehabilitační prvek. Cílem je správné zasazení klienta do pohybu kráčejícího koně, dosažení pohybové souhry klienta s pohybem hřbetu koně a jemné koordinace případných změn. Hipoterapii v našem domově využívají děti s omezenou pohyblivostí, poruchou CNS a psychiatrickou diagnózou.

Aktivity s využitím koní

Metoda speciální pedagogiky a sociální práce, využívá prostředí jezdecké stáje, kontakt s koněm a interakce s ním jako prostředek motivace, aktivizace a vzdělávání lidí se specifickými potřebami. Je realizována u dětí s poruchou učení a poruchou osobnosti (týrané, zneužívané a jinak sociálně ohrožené děti).

Terapie s využitím koní pomocí psychologických prostředků

Jedná se o metodu psychoterapie, která využívá širokou nabídku možností prostředí okolo koně (jezdecké stáje, kontakt s koněm, interakce). V našem domově je realizována formou pracovní terapie při starosti o koně.