Vychovatelé

Zástupce ředitele pro výchovu
Mgr. et Bc. Michaela Hrdinová
Mobil: 770 127 438
E-mail: michaela.hrdinova@domov-bychory.org

1. rodinná skupina
Eva Lorencová
Mgr. Jiří Zinek
Jaroslava Benešová – asistent pedagoga

2. rodinná skupina
Mgr. Jarmila Steidlová
Bc. Lucie Zinková
Lenka Svobodová – asistent pedagoga

3. rodinná skupina
Renata Šafránková
Mgr. Eliška Marková
Magdaléna Šímová – asistent pedagoga

4. rodinná skupina
Bc. Alexander Míka
Blanka Thím
Martin Korbelář – asistent pedagoga

5. rodinná skupina
Marie Jouklová
Jiří Sixta
Iveta Votroubková – asistent pedagoga

6. rodinná skupina
Anna Frymlová
Marcela Pátková
Miluše Danešová – asistent pedagoga

Vychovatel pro hiporehabilitaci
Lenka Dousková

Asistent pedagoga u rodinných skupin – denní
Petr Šafránek (zdravotník)
Lenka Křížová – AVK

Luboš Thim