Vychovatelé a terapeuti

Zástupce ředitele pro výchovu
Mgr. Kristýna Čápová
Mobil: 770 127 438
E-mail: kristyna.capova@domov-bychory.org

Speciální pedagog, etoped
Mgr. Daniela Lebdušková
Mobil: 777 761 373
E-mail: daniela.lebduskova@domov-bychory.org

Psycholog
Mgr. Nika Neubertová
Mobil: 770 127 437
E-mail: nika.neubertova@domov-bychory.org

Sociální pracovnice
Petra Součková
Mobil: 778 736 910
E-mail: petra.souckova@domov-bychory.org

1. rodinná skupina
Ivana Drobková
Jarmila Steidlová
Jaroslava Benešová – asistent pedagoga

2. rodinná skupina
Jiří Sixta
Eva Lorencová – Lucie Zinková
Lenka Svobodová – asistent pedagoga

3. rodinná skupina
Renata Šafránková
Eliška Marková
Magdaléna Šímová – asistent pedagoga

4. rodinná skupina
Alexander Míka
Blanka Thím
Martin Korbelář – asistent pedagoga

5. rodinná skupina
Marie Jouklová
Lucie Křapková
Iveta Votroubková – asistent pedagoga

6. rodinná skupina
Anna Frymlová
Marcela Pátková
Miluše Danešová – asistent pedagoga

Vychovatel pro zájmové a vzdělávácí činnosti
Sabina Gebhartová

Vychovatel pro hiporehabilitaci
Lenka Dousková

Asistent pedagoga u rodinných skupin – denní
Petr Šafránek (zdravotní asistent)
Lenka Křížová

Luboš Thim