Osobnostně sociální rozvoj

Životní příběhy našich dětí bývají často velmi poznamenané nelehkými životními zkušenostmi. Prostřednictvím různých terapeutických technik a přístupů se snažíme změnit postoj dětí k sobě samým i ke světu. Tak, aby znovu dostaly šanci vnímat sebe jako plnohodnotnou bytost a svět kolem jako bezpečné a přátelské místo! 

Naši odborníci (speciální pedagogové, psycholožka a sociální pracovnice) mají za sebou  mnohaletou praxi v pomáhajících profesích, jsou absolventy dlouhodobých psychoterapeutických výcviků a řady kurzů i seminářů.  Ze své pozice mohou podpořit dítě v porozumění jeho životnímu příběhu, ve vyrovnání s případnými adverzními dětskými zkušenostmi, emočními zraněními i traumaty. Pokud je to možné, zapojují rodiny, pěstouny, hostitele a další blízké osoby do výchovně terapeutického procesu, který se odehrává se zřetelem na rodinný kontext každého dítěte. V úzké spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí pomáhají dětem a dospívajícím v začlenění do společnosti, překonání sociálních bariér a převzetí odpovědnosti za svůj život. Vytvářejí dětem a dospívajícím podmínky k založení a udržení významných emočních vazeb s citově zralými, odpovědnými a přejícími autoritami.

Terapie

Oddělení pro osobnostně sociální rozvoj dítěte

Vedoucí oddělení – speciální pedagog, etoped

Mgr. Daniela Lebdušková
Mobil: 777 761 373
E-mail: daniela.lebduskova@domov-bychory.org

Psycholog

Mgr. Nika Neubertová
Mobil: 770 127 437
E-mail: nika.neubertova@domov-bychory.org

Speciální pedagog, etoped, metodik prevence

Mgr. Stanislava Marešová
Mobil: 606 907 653
E-mail:stanislava.maresova@domov-bychory.org

Sociální pracovnice

Petra Součková, DiS.
Mobil: 778 736 910
E-mail: petra.souckova@domov-bychory.org

AVK (aktivity s koňmi)

Lenka Dousková
Mobil: 774 733 056

Externě:

Dětský psychiatr

MUDr. Viktor Hartoš

Speciální pedagog, etoped:
PaeDr. Richard Borecký
E-mail: borecky@svp-kolin.cz

Animoterapie

Naše koně:

Lukas, Lancaster, Hříbek, Laurin, Michal

Pejsci, kteří nás rádi navštěvují:

Argo

Cash

Dalm

Ostatní zvířata:

králík Ňufík

potkan Pan Tříska