Terapie

Životní příběhy našich dětí bývají často velmi poznamenané nelehkými životními zkušenostmi. Prostřednictvím různých terapeutických technik a přístupů se snažíme změnit postoj dětí k sobě samým i ke světu. Tak, aby znovu dostaly šanci vnímat sebe jako plnohodnotnou bytost a svět kolem jako bezpečné a přátelské místo!

Terapie