O domově

Dětský domov má kapacitu 48 dětí, které žijí v šesti samostatných rodinných skupinách. Čtyři skupiny jsou určeny pro chlapce, jedna pro dívky a jedna je koedukovaná, sourozenecká skupina.

Děti svěřené do naší péče mají nejrůznější výchovné a osobnostní problémy. To však neznamená, že jsme jakýmsi novodobým „vězením“. Naopak – snažíme se chlapce a děvčata maximálně integrovat mezi jejich vrstevníky z rodin a tím zvýšit jejich motivaci pro návrat do běžného života.

V zařízení uplatňujeme nejmodernější pedagogické metody, přičemž jejich společným jmenovatelem je individuální práce a zároveň integrace. Děti jsou zapojeny do hiporehabilitace a pracovní činnosti v rámci domova, zároveň se ale mají možnost účastnit běžného společenského, kulturního a sportovního života.

Domov je zařízen podobně jako běžná domácnost – každá rodinná skupina má svou kuchyňku, obývák, koupelnu, toalety a především dětské pokoje, ve kterých má každý dostatek soukromí.

 

Výsledek voleb do školské rady ze dne 27.9.2018 / 5.10.2018

V budově DDŠ, SVP a ZŠ proběhly 27. 9. 2018 předčasné volby do školské rady. Zápis k nahlédnutí zde...

Volby do ŠR 2018 / 21.09.2018

Dne 27.9.2018 od 13:00 do 15:00 v budově DDŠ, SVP a ZŠ Býchory proběhnou předčasné volby do školské rady dle zákona č. 561/2004 Sb., § 167, odst. 2.  
Fotogalerie Partneři Odkazy

Rychlý kontakt

+420 321 798 630
domov@domov-bychory.org
Býchory 152, Kolín 280 02