6. RS

6. rodinná skupina

Charakteristika

Skupina složená z děvčat ve věku 13-16 let s různými poruchami chování. Cílem je při profilaci výtvarné, sportovní a rodinné výchovy důslednost výchovného působení. Důležité je posílit a zdůraznit vliv rodiny a posilovat vztah s rodiči. Rozvoj osobnosti je směrován na soužití ve skupině a spoluvytváření kamarádského prostředí.

Obecné cíle

Všechny výchovné činnosti a situace jsou zaměřené na zvládání běžných každodenních činností. V rodinné výchově je kladen důraz na hygienické návyky, péči o osobní věci a udržování pořádku ve společných prostorách, zvládnutí samostatné přípravy na vyučování, a rovněž na domácí práce a vaření. Výtvarné činnosti jsou zaměřeny na estetické činnosti.

Profilace vychovatelů

Výtvarná výchova, rodinná výchova, pracovní výchova a sportovní výchova.

Volnočasové aktivity

 

Výsledek voleb do školské rady ze dne 27.9.2018 / 5.10.2018

V budově DDŠ, SVP a ZŠ proběhly 27. 9. 2018 předčasné volby do školské rady. Zápis k nahlédnutí zde...

Volby do ŠR 2018 / 21.09.2018

Dne 27.9.2018 od 13:00 do 15:00 v budově DDŠ, SVP a ZŠ Býchory proběhnou předčasné volby do školské rady dle zákona č. 561/2004 Sb., § 167, odst. 2.  
Fotogalerie Partneři Odkazy

Rychlý kontakt

+420 321 798 630
domov@domov-bychory.org
Býchory 152, Kolín 280 02