5. RS

5. rodinná skupina

Charakteristika

Skupina složená z děvčat ve věku 11-15 let s různými poruchami chování. Cílem je při profilaci výtvarné, sportovní a rodinné výchovy důslednost výchovného působení.

Obecné cíle

Smysluplné vyplnění volného času s dodržováním režimu dne. Výchovná činnost s akcentem na nahrazení rodinné péče a odstranění negativních návyků dívek. Dívky jsou vedeny k posilování komunikačních dovedností, ke schopnosti řešit problémy a krizové situace, zvládnutí kritiky, stresu, neúspěchu a posilování sebedůvěry. Jedním z cílů je také vytvoření pozitivního klimatu na skupině.

Profilace vychovatelů

Výtvarná výchova, rodinná výchova a sportovní výchova.

Volnočasové aktivity

 

Kudla podeváté aneb Memoriál Luboše Kudly v malé kopané / 29.05.2017

Ve středu 17.5.2017 se odehrál za krásného letního počasí předjubilejní 9.ročník Memoriálu Luboše Kudly v malé kopané.

Pepa a Basbaryton / 25.05.2017

Náš kluk Pepa Herák vystoupil 24. května 2017 poprvé na veřejnosti.
Fotogalerie Partneři Odkazy

Rychlý kontakt

+420 321 798 630
domov@domov-bychory.org
Býchory 152, Kolín 280 02