5. RS

5. rodinná skupina

Charakteristika

Skupina složená z děvčat ve věku 11-15 let s různými poruchami chování. Cílem je při profilaci výtvarné, sportovní a rodinné výchovy důslednost výchovného působení.

Obecné cíle

Smysluplné vyplnění volného času s dodržováním režimu dne. Výchovná činnost s akcentem na nahrazení rodinné péče a odstranění negativních návyků dívek. Dívky jsou vedeny k posilování komunikačních dovedností, ke schopnosti řešit problémy a krizové situace, zvládnutí kritiky, stresu, neúspěchu a posilování sebedůvěry. Jedním z cílů je také vytvoření pozitivního klimatu na skupině.

Profilace vychovatelů

Výtvarná výchova, rodinná výchova a sportovní výchova.

Volnočasové aktivity

 

Dopis Vlaďce / 1.06.2018

Vlaďko, ...

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů / 22.05.2018

Jmenuji Dr. lng. Luboše Sychru, pověřencem pro ochranu osobních údajů podle článku 37 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to s účinností...
Fotogalerie Partneři Odkazy

Rychlý kontakt

+420 321 798 630
domov@domov-bychory.org
Býchory 152, Kolín 280 02