5. RS

5. rodinná skupina

Charakteristika

Skupina složená z děvčat ve věku 11-15 let s různými poruchami chování. Cílem je při profilaci výtvarné, sportovní a rodinné výchovy důslednost výchovného působení.

Obecné cíle

Smysluplné vyplnění volného času s dodržováním režimu dne. Výchovná činnost s akcentem na nahrazení rodinné péče a odstranění negativních návyků dívek. Dívky jsou vedeny k posilování komunikačních dovedností, ke schopnosti řešit problémy a krizové situace, zvládnutí kritiky, stresu, neúspěchu a posilování sebedůvěry. Jedním z cílů je také vytvoření pozitivního klimatu na skupině.

Profilace vychovatelů

Výtvarná výchova, rodinná výchova a sportovní výchova.

Volnočasové aktivity

 

Výsledek voleb do školské rady ze dne 27.9.2018 / 5.10.2018

V budově DDŠ, SVP a ZŠ proběhly 27. 9. 2018 předčasné volby do školské rady. Zápis k nahlédnutí zde...

Volby do ŠR 2018 / 21.09.2018

Dne 27.9.2018 od 13:00 do 15:00 v budově DDŠ, SVP a ZŠ Býchory proběhnou předčasné volby do školské rady dle zákona č. 561/2004 Sb., § 167, odst. 2.  
Fotogalerie Partneři Odkazy

Rychlý kontakt

+420 321 798 630
domov@domov-bychory.org
Býchory 152, Kolín 280 02