5. RS

5. rodinná skupina

Charakteristika

Skupina složená z děvčat ve věku 11-15 let s různými poruchami chování. Cílem je při profilaci výtvarné, sportovní a rodinné výchovy důslednost výchovného působení.

Obecné cíle

Smysluplné vyplnění volného času s dodržováním režimu dne. Výchovná činnost s akcentem na nahrazení rodinné péče a odstranění negativních návyků dívek. Dívky jsou vedeny k posilování komunikačních dovedností, ke schopnosti řešit problémy a krizové situace, zvládnutí kritiky, stresu, neúspěchu a posilování sebedůvěry. Jedním z cílů je také vytvoření pozitivního klimatu na skupině.

Profilace vychovatelů

Výtvarná výchova, rodinná výchova a sportovní výchova.

Volnočasové aktivity

 

SVP - 9.-10.5. přerušen provoz / 4.05.2018

Z důvodu provádění měření hluku bude ve dnech 9. 5. 2018 a 10. 5.2018  přerušen provoz SVP Kolín. Kontaktní tel. 777 738 794, případně...

Memoriál Luboše Kudly 2018 / 12.04.2018

10. května 2018 se v Býchorech odehraje již 10. ročník turnaje v malé kopané s názvem Memoriál Luboše Kudly. Přihlášky posílejte do 30. 4. 2018.
Fotogalerie Partneři Odkazy

Rychlý kontakt

+420 321 798 630
domov@domov-bychory.org
Býchory 152, Kolín 280 02