4. RS

4. rodinná skupina

Charakteristika

Skupina pro chlapce – teenagery ve věku 15-18 let. Jde většinou o učně a dále o žáky končící základní školu. Pocházejí převážně ze sociálně slabého prostředí, neúplných či nefunkčních rodin, a to se promítá i do jejich chování. Chlapci za sebou mají různé delikty, např. krádeže, záškoláctví, užívání a distribuci drog. Na druhou stranu jsou výrazně pohybově, sportovně a někteří i hudebně nadaní.

Obecné cíle

Součástí výchovy je maximální podpora jejich aktivit a dovedností s cílem rozvíjet talent a aktivně využívat volný čas. Ještě důležitější je ale formování jejich vlastností - schopnosti ovládat se v náročných situacích, respektování názorů druhých, poddajnosti, úctě k autoritám, úctě obecně.

Profilace vychovatelů

Výtvarná výchova, estetická výchova, sportovní a pracovní výchova.

Volnočasové aktivity

 

Dopis Vlaďce / 1.06.2018

Vlaďko, ...

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů / 22.05.2018

Jmenuji Dr. lng. Luboše Sychru, pověřencem pro ochranu osobních údajů podle článku 37 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to s účinností...
Fotogalerie Partneři Odkazy

Rychlý kontakt

+420 321 798 630
domov@domov-bychory.org
Býchory 152, Kolín 280 02