3. RS

3. rodinná skupina

Charakteristika

Skupina tvořená chlapci ve věku 11- 14 let s různými poruchami chování. Cílem je zajistit optimální tělesný a duševní rozvoj klientů. Každý chlapec má jiné záliby a koníčky, někteří vyžadují individuální přístup a pozornost. Vyznačují se viditelnou nepřizpůsobivostí k pravidlům, povinnostem a společenským normám.

Obecné cíle

Cíleně rozvíjet mezilidské vztahy, vytvářet návyky pro zvládnutí denních činností, upevňovat a prohlubovat samostatnost v oblastech hygieny, pořádku, plnění úkolů a povinností. Vytvářet pěkné a klidné prostředí na skupině, respektovat řád domova a společenské normy.

Profilace vychovatelů

Výtvarná výchova, estetická výchova, sportovní a pracovní výchova.

Volnočasové aktivity

 

SVP - 9.-10.5. přerušen provoz / 4.05.2018

Z důvodu provádění měření hluku bude ve dnech 9. 5. 2018 a 10. 5.2018  přerušen provoz SVP Kolín. Kontaktní tel. 777 738 794, případně...

Memoriál Luboše Kudly 2018 / 12.04.2018

10. května 2018 se v Býchorech odehraje již 10. ročník turnaje v malé kopané s názvem Memoriál Luboše Kudly. Přihlášky posílejte do 30. 4. 2018.
Fotogalerie Partneři Odkazy

Rychlý kontakt

+420 321 798 630
domov@domov-bychory.org
Býchory 152, Kolín 280 02