3. RS

3. rodinná skupina

Charakteristika

Skupina tvořená chlapci ve věku 11- 14 let s různými poruchami chování. Cílem je zajistit optimální tělesný a duševní rozvoj klientů. Každý chlapec má jiné záliby a koníčky, někteří vyžadují individuální přístup a pozornost. Vyznačují se viditelnou nepřizpůsobivostí k pravidlům, povinnostem a společenským normám.

Obecné cíle

Cíleně rozvíjet mezilidské vztahy, vytvářet návyky pro zvládnutí denních činností, upevňovat a prohlubovat samostatnost v oblastech hygieny, pořádku, plnění úkolů a povinností. Vytvářet pěkné a klidné prostředí na skupině, respektovat řád domova a společenské normy.

Profilace vychovatelů

Výtvarná výchova, estetická výchova, sportovní a pracovní výchova.

Volnočasové aktivity

 

Výsledek voleb do školské rady ze dne 27.9.2018 / 5.10.2018

V budově DDŠ, SVP a ZŠ proběhly 27. 9. 2018 předčasné volby do školské rady. Zápis k nahlédnutí zde...

Volby do ŠR 2018 / 21.09.2018

Dne 27.9.2018 od 13:00 do 15:00 v budově DDŠ, SVP a ZŠ Býchory proběhnou předčasné volby do školské rady dle zákona č. 561/2004 Sb., § 167, odst. 2.  
Fotogalerie Partneři Odkazy

Rychlý kontakt

+420 321 798 630
domov@domov-bychory.org
Býchory 152, Kolín 280 02