3. RS

3. rodinná skupina

Charakteristika

Skupina tvořená chlapci ve věku 11- 14 let s různými poruchami chování. Cílem je zajistit optimální tělesný a duševní rozvoj klientů. Každý chlapec má jiné záliby a koníčky, někteří vyžadují individuální přístup a pozornost. Vyznačují se viditelnou nepřizpůsobivostí k pravidlům, povinnostem a společenským normám.

Obecné cíle

Cíleně rozvíjet mezilidské vztahy, vytvářet návyky pro zvládnutí denních činností, upevňovat a prohlubovat samostatnost v oblastech hygieny, pořádku, plnění úkolů a povinností. Vytvářet pěkné a klidné prostředí na skupině, respektovat řád domova a společenské normy.

Profilace vychovatelů

Výtvarná výchova, estetická výchova, sportovní a pracovní výchova.

Volnočasové aktivity

 

Dopis Vlaďce / 1.06.2018

Vlaďko, ...

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů / 22.05.2018

Jmenuji Dr. lng. Luboše Sychru, pověřencem pro ochranu osobních údajů podle článku 37 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to s účinností...
Fotogalerie Partneři Odkazy

Rychlý kontakt

+420 321 798 630
domov@domov-bychory.org
Býchory 152, Kolín 280 02