2. RS

2. rodinná skupina

Charakteristika

Skupina tvořená chlapci ve věku 10- 14 let s různými poruchami chování. Cílem je zajistit optimální tělesný a duševní rozvoj klientů, poskytnout náhradní rodinnou péči, eliminovat patologické jevy chování.

Obecné cíle

Vytvářet výchovnou činností klíčové kompetence, které jsou využitelné v běžných denních činnostech a praktických životních situacích a tím položit základ přípravy pro život ve společnosti.

Profilace vychovatelů

Činnost skupiny je zaměřena na sportovní, rodinnou, estetickou a pracovní výchovu. Své výchovné místo mají také pěstitelské a chovatelské práce.

Volnočasové aktivity

 

Výsledek voleb do školské rady ze dne 27.9.2018 / 5.10.2018

V budově DDŠ, SVP a ZŠ proběhly 27. 9. 2018 předčasné volby do školské rady. Zápis k nahlédnutí zde...

Volby do ŠR 2018 / 21.09.2018

Dne 27.9.2018 od 13:00 do 15:00 v budově DDŠ, SVP a ZŠ Býchory proběhnou předčasné volby do školské rady dle zákona č. 561/2004 Sb., § 167, odst. 2.  
Fotogalerie Partneři Odkazy

Rychlý kontakt

+420 321 798 630
domov@domov-bychory.org
Býchory 152, Kolín 280 02