2. RS

2. rodinná skupina

Charakteristika

Skupina tvořená chlapci ve věku 10- 14 let s různými poruchami chování. Cílem je zajistit optimální tělesný a duševní rozvoj klientů, poskytnout náhradní rodinnou péči, eliminovat patologické jevy chování.

Obecné cíle

Vytvářet výchovnou činností klíčové kompetence, které jsou využitelné v běžných denních činnostech a praktických životních situacích a tím položit základ přípravy pro život ve společnosti.

Profilace vychovatelů

Činnost skupiny je zaměřena na sportovní, rodinnou, estetickou a pracovní výchovu. Své výchovné místo mají také pěstitelské a chovatelské práce.

Volnočasové aktivity

 

Kudla podeváté aneb Memoriál Luboše Kudly v malé kopané / 29.05.2017

Ve středu 17.5.2017 se odehrál za krásného letního počasí předjubilejní 9.ročník Memoriálu Luboše Kudly v malé kopané.

Pepa a Basbaryton / 25.05.2017

Náš kluk Pepa Herák vystoupil 24. května 2017 poprvé na veřejnosti.
Fotogalerie Partneři Odkazy

Rychlý kontakt

+420 321 798 630
domov@domov-bychory.org
Býchory 152, Kolín 280 02