2. RS

2. rodinná skupina

Charakteristika

Skupina tvořená chlapci ve věku 10- 14 let s různými poruchami chování. Cílem je zajistit optimální tělesný a duševní rozvoj klientů, poskytnout náhradní rodinnou péči, eliminovat patologické jevy chování.

Obecné cíle

Vytvářet výchovnou činností klíčové kompetence, které jsou využitelné v běžných denních činnostech a praktických životních situacích a tím položit základ přípravy pro život ve společnosti.

Profilace vychovatelů

Činnost skupiny je zaměřena na sportovní, rodinnou, estetickou a pracovní výchovu. Své výchovné místo mají také pěstitelské a chovatelské práce.

Volnočasové aktivity

 

Dopis Vlaďce / 1.06.2018

Vlaďko, ...

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů / 22.05.2018

Jmenuji Dr. lng. Luboše Sychru, pověřencem pro ochranu osobních údajů podle článku 37 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to s účinností...
Fotogalerie Partneři Odkazy

Rychlý kontakt

+420 321 798 630
domov@domov-bychory.org
Býchory 152, Kolín 280 02