1. RS

1. rodinná skupina

Charakteristika

Chlapecká skupina složená z nejmenších dětí, nejmladší z nich dokonce navštěvuje mateřskou školu, prvňáci chodí do ZŠ v Býchorech a další kluci navštěvují ZŠ při DDŠ. Chlapci jsou tělesně zruční (výtvarná výchova, pracovní výchova, tělesná výchova).

Obecné cíle

V drtivé většině je u dětí narušen vztah dospělý - dítě. Děti nemají pozitivní životní vzory. Většinou pocházejí z rodin s nižším vzděláním, nižšími příjmy nebo jsou rodiče bez práce, nemají kde bydlet. To vše ovlivňuje vtahy v jejich rodinách. Vychovatelé dětem a rodinám podávají pomocnou ruku. Snaží se dětem porozumět, mít empatii, být jim vzorem a pomoci s přípravou na život mimo domov.

Profilace vychovatelů

Činnost skupiny je zaměřena na rodinnou výchovu, tělesnou výchovu, výtvarnou výchovu, pracovní výchovu a individuální přístup.

Volnočasové aktivity

 

Výsledek voleb do školské rady ze dne 27.9.2018 / 5.10.2018

V budově DDŠ, SVP a ZŠ proběhly 27. 9. 2018 předčasné volby do školské rady. Zápis k nahlédnutí zde...

Volby do ŠR 2018 / 21.09.2018

Dne 27.9.2018 od 13:00 do 15:00 v budově DDŠ, SVP a ZŠ Býchory proběhnou předčasné volby do školské rady dle zákona č. 561/2004 Sb., § 167, odst. 2.  
Fotogalerie Partneři Odkazy

Rychlý kontakt

+420 321 798 630
domov@domov-bychory.org
Býchory 152, Kolín 280 02