1. RS

1. rodinná skupina

Charakteristika

Chlapecká skupina složená z nejmenších dětí, nejmladší z nich dokonce navštěvuje mateřskou školu, prvňáci chodí do ZŠ v Býchorech a další kluci navštěvují ZŠ při DDŠ. Chlapci jsou tělesně zruční (výtvarná výchova, pracovní výchova, tělesná výchova).

Obecné cíle

V drtivé většině je u dětí narušen vztah dospělý - dítě. Děti nemají pozitivní životní vzory. Většinou pocházejí z rodin s nižším vzděláním, nižšími příjmy nebo jsou rodiče bez práce, nemají kde bydlet. To vše ovlivňuje vtahy v jejich rodinách. Vychovatelé dětem a rodinám podávají pomocnou ruku. Snaží se dětem porozumět, mít empatii, být jim vzorem a pomoci s přípravou na život mimo domov.

Profilace vychovatelů

Činnost skupiny je zaměřena na rodinnou výchovu, tělesnou výchovu, výtvarnou výchovu, pracovní výchovu a individuální přístup.

Volnočasové aktivity

 

Dopis Vlaďce / 1.06.2018

Vlaďko, ...

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů / 22.05.2018

Jmenuji Dr. lng. Luboše Sychru, pověřencem pro ochranu osobních údajů podle článku 37 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to s účinností...
Fotogalerie Partneři Odkazy

Rychlý kontakt

+420 321 798 630
domov@domov-bychory.org
Býchory 152, Kolín 280 02