Učitelé

Jiří Šťastný – vedoucí učitel – třídní učitel – 1. stupeň
Vyučované předměty: napříč předměty prvního stupně, německý jazyk
Když nejsem v práci: rodina na prvním místě

Mgr. Martin Dalecký – třídní učitel
Vyučované předměty: tělesná výchova, zeměpis, dějepis, vlastivěda
Když nejsem v práci: dvorní astrolog císaře Rudolfa IV, nadaný sportovec – skokan do výšky – (několik trofejí dokonce i z mistrovství Světa)

Ing. Jaromír Svoboda  třídní učitel
Vyučované předměty: matematika, člověk a svět práce, chemie
Když nejsem v práci: provádím turistické výšlapy, jsem sportovně založen a kdybyste měli finanční problémy, rád poradím, tanečník skupiny Rasputin

Mgr. David Sedlák – třídní učitel, výchovný poradce
Vyučovací předměty: fyzika, anglický jazyk, tělocvik

Ing. Vendulka Cidlinová – učitelka
Vyučované předměty: přírodopis, prvouka
Když nejsem v práci: Na prvním místě je má dcera a pak mé kočky a pes. Nejraději relaxuji na zahrádce a na kole.

Christina Jandová – učitelka
Vyučované předměty: anglický jazyk, tělesná výchova, výchova ke zdraví, výchova k občanství, informatika, pracovní činnosti
Specializace: první a druhý stupeň
Když nejsem v práci: ráda trávím svůj volný čas se svou rodinou a přáteli

Tereza Švandová – učitelka
Vyučovací předměty: napříč předměty prvního stupně
Specializace: asistentka na prvním stupni, učitelka na druhém stupni
Když nejsem v práci: vším je pro mne rodná obec Volárna

Zuzana Šafaříková – asistentka pedagoga
Specializace: druhý stupeň

Mgr. Dita Šťastná  třídní učitelka
Vyučovací předměty: český jazyk, výtvarná výchova, informatika, anglický jazyk, enviromentální výchova

Jana Čapková  asistentka pedagoga
Specializace: první stupeň

 

Výsledek voleb do školské rady ze dne 27.9.2018 / 5.10.2018

V budově DDŠ, SVP a ZŠ proběhly 27. 9. 2018 předčasné volby do školské rady. Zápis k nahlédnutí zde...

Volby do ŠR 2018 / 21.09.2018

Dne 27.9.2018 od 13:00 do 15:00 v budově DDŠ, SVP a ZŠ Býchory proběhnou předčasné volby do školské rady dle zákona č. 561/2004 Sb., § 167, odst. 2.  
Fotogalerie Partneři Odkazy

Rychlý kontakt

+420 321 798 630
domov@domov-bychory.org
Býchory 152, Kolín 280 02