Učitelé

Jiří Šťastný – vedoucí učitel – třídní učitel – 1. stupeň
Vyučované předměty: napříč předměty prvního stupně, německý jazyk
Když nejsem v práci: rodina na prvním místě, stále studuji UHK speciální pedagogiku pro první stupeň

Mgr. Martin Dalecký – třídní učitel
Vyučované předměty: tělesná výchova, zeměpis, dějepis, vlastivěda
Když nejsem v práci: dvorní astrolog císaře Rudolfa IV, nadaný sportovec – skokan do výšky – (několik trofejí dokonce i z mistrovství Světa)

Ing. Jaromír Svoboda  třídní učitel
Vyučované předměty: matematika, fyzika, člověk a svět práce, chemie
Když nejsem v práci: provádím turistické výšlapy, jsem sportovně založen a kdybyste měli finanční problémy, rád poradím, tanečník skupiny Rasputin

Mgr. David Sedlák – učitel, výchovný poradce
Vyučovací předměty: fyzika, anglický jazyk, tělocvik

Ing. Vendulka Cidlinová – učitelka
Vyučované předměty: přírodopis, prvouka
Když nejsem v práci: Na prvním místě je má dcera a pak mé kočky a pes. Nejraději relaxuji na zahrádce a na kole.

Christina Jandová – asistentka pedagoga
Specializace: druhý stupeň
Když nejsem v práci: ráda trávím svůj volný čas se svou rodinou a přáteli

Tereza Švandová – asistent pedagoga, učitel
Specializace: asistentka na prvním stupni, učitelka na druhém stupni
Když nejsem v práci: vším je pro mne rodná obec Volárna

Zuzana Šafaříková – asistent pedagoga
Specializace: druhý stupeň

 

Dopis Vlaďce / 1.06.2018

Vlaďko, ...

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů / 22.05.2018

Jmenuji Dr. lng. Luboše Sychru, pověřencem pro ochranu osobních údajů podle článku 37 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to s účinností...
Fotogalerie Partneři Odkazy

Rychlý kontakt

+420 321 798 630
domov@domov-bychory.org
Býchory 152, Kolín 280 02