Školská rada

Za zřizovatele: Mgr. Alena Zouplnová, MBA

Za zákonné zástupce:  p. Barbora Jirkovská

Za pedagogické pracovníky školy: Christina Jandová