Poslání

Základní škola při DDŠ Býchory vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Hlavním úkolem školy je výchova a vzdělávání dětí s disharmonickým osobnostním a sociálním vývojem s cílem tento stav změnit, snížit pravděpodobnost selhání v budoucnosti, všestranně rozvíjet osobnost dětí a integrovat je do společnosti. Tomu je podřízen celý výchovně vzdělávací systém založený na posilování pozitivních morálních, volních a charakterových vlastností dětí.

V základní škole zřízené při dětském domově se pedagogové snaží dosáhnout co možná největší úrovně všeobecných vědomostí dětí. To vyžaduje vysokou profesionalitu pedagogických pracovníků ve výchovných a vzdělávacích postupech, metodách a formách práce ve výuce a spolupráci všech pedagogických pracovníků pracujících v dětském domově. Pedagogové hledají a zavádí nové metody práce založené na terapeutickém a individuálním přístupu.

 

Výsledek voleb do školské rady ze dne 27.9.2018 / 5.10.2018

V budově DDŠ, SVP a ZŠ proběhly 27. 9. 2018 předčasné volby do školské rady. Zápis k nahlédnutí zde...

Volby do ŠR 2018 / 21.09.2018

Dne 27.9.2018 od 13:00 do 15:00 v budově DDŠ, SVP a ZŠ Býchory proběhnou předčasné volby do školské rady dle zákona č. 561/2004 Sb., § 167, odst. 2.  
Fotogalerie Partneři Odkazy

Rychlý kontakt

+420 321 798 630
domov@domov-bychory.org
Býchory 152, Kolín 280 02