Poslání

Základní škola při DDŠ Býchory vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Hlavním úkolem školy je výchova a vzdělávání dětí s disharmonickým osobnostním a sociálním vývojem s cílem tento stav změnit, snížit pravděpodobnost selhání v budoucnosti, všestranně rozvíjet osobnost dětí a integrovat je do společnosti. Tomu je podřízen celý výchovně vzdělávací systém založený na posilování pozitivních morálních, volních a charakterových vlastností dětí.

V základní škole zřízené při dětském domově se pedagogové snaží dosáhnout co možná největší úrovně všeobecných vědomostí dětí. To vyžaduje vysokou profesionalitu pedagogických pracovníků ve výchovných a vzdělávacích postupech, metodách a formách práce ve výuce a spolupráci všech pedagogických pracovníků pracujících v dětském domově. Pedagogové hledají a zavádí nové metody práce založené na terapeutickém a individuálním přístupu.

 

Kudla podeváté aneb Memoriál Luboše Kudly v malé kopané / 29.05.2017

Ve středu 17.5.2017 se odehrál za krásného letního počasí předjubilejní 9.ročník Memoriálu Luboše Kudly v malé kopané.

Pepa a Basbaryton / 25.05.2017

Náš kluk Pepa Herák vystoupil 24. května 2017 poprvé na veřejnosti.
Fotogalerie Partneři Odkazy

Rychlý kontakt

+420 321 798 630
domov@domov-bychory.org
Býchory 152, Kolín 280 02