Poslání

Základní škola při DDŠ Býchory vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Hlavním úkolem školy je výchova a vzdělávání dětí s disharmonickým osobnostním a sociálním vývojem s cílem tento stav změnit, snížit pravděpodobnost selhání v budoucnosti, všestranně rozvíjet osobnost dětí a integrovat je do společnosti. Tomu je podřízen celý výchovně vzdělávací systém založený na posilování pozitivních morálních, volních a charakterových vlastností dětí.

V základní škole zřízené při dětském domově se pedagogové snaží dosáhnout co možná největší úrovně všeobecných vědomostí dětí. To vyžaduje vysokou profesionalitu pedagogických pracovníků ve výchovných a vzdělávacích postupech, metodách a formách práce ve výuce a spolupráci všech pedagogických pracovníků pracujících v dětském domově. Pedagogové hledají a zavádí nové metody práce založené na terapeutickém a individuálním přístupu.

 

Dopis Vlaďce / 1.06.2018

Vlaďko, ...

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů / 22.05.2018

Jmenuji Dr. lng. Luboše Sychru, pověřencem pro ochranu osobních údajů podle článku 37 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to s účinností...
Fotogalerie Partneři Odkazy

Rychlý kontakt

+420 321 798 630
domov@domov-bychory.org
Býchory 152, Kolín 280 02