Poslání

Základní škola při DDŠ Býchory vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Hlavním úkolem školy je výchova a vzdělávání dětí s disharmonickým osobnostním a sociálním vývojem s cílem tento stav změnit, snížit pravděpodobnost selhání v budoucnosti, všestranně rozvíjet osobnost dětí a integrovat je do společnosti. Tomu je podřízen celý výchovně vzdělávací systém založený na posilování pozitivních morálních, volních a charakterových vlastností dětí.

V základní škole zřízené při dětském domově se pedagogové snaží dosáhnout co možná největší úrovně všeobecných vědomostí dětí. To vyžaduje vysokou profesionalitu pedagogických pracovníků ve výchovných a vzdělávacích postupech, metodách a formách práce ve výuce a spolupráci všech pedagogických pracovníků pracujících v dětském domově. Pedagogové hledají a zavádí nové metody práce založené na terapeutickém a individuálním přístupu.

 

Propozice ZUČ 2018 / 13.02.2018

28. ročník festivalu Zájmové Umělecké Činnosti se bude konat 19.-20. dubna v Býchorech-Kolíně. Propozice a další dokumenty přinášíme v tomto článku.

Propozice Býchorské nestandardní hry 2018 / 12.02.2018

V termínu 27.3. - 28.3. 2018 pořádá DDŠ Býchory již 20. Býchorské nestandardní hry. Propozice jsou ke stažení v detailu zprávy.
Fotogalerie Partneři Odkazy

Rychlý kontakt

+420 321 798 630
domov@domov-bychory.org
Býchory 152, Kolín 280 02