Poslání

Základní škola při DDŠ Býchory vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Hlavním úkolem školy je výchova a vzdělávání dětí s disharmonickým osobnostním a sociálním vývojem s cílem tento stav změnit, snížit pravděpodobnost selhání v budoucnosti, všestranně rozvíjet osobnost dětí a integrovat je do společnosti. Tomu je podřízen celý výchovně vzdělávací systém založený na posilování pozitivních morálních, volních a charakterových vlastností dětí.

V základní škole zřízené při dětském domově se pedagogové snaží dosáhnout co možná největší úrovně všeobecných vědomostí dětí. To vyžaduje vysokou profesionalitu pedagogických pracovníků ve výchovných a vzdělávacích postupech, metodách a formách práce ve výuce a spolupráci všech pedagogických pracovníků pracujících v dětském domově. Pedagogové hledají a zavádí nové metody práce založené na terapeutickém a individuálním přístupu.

 

SVP - 9.-10.5. přerušen provoz / 4.05.2018

Z důvodu provádění měření hluku bude ve dnech 9. 5. 2018 a 10. 5.2018  přerušen provoz SVP Kolín. Kontaktní tel. 777 738 794, případně...

Memoriál Luboše Kudly 2018 / 12.04.2018

10. května 2018 se v Býchorech odehraje již 10. ročník turnaje v malé kopané s názvem Memoriál Luboše Kudly. Přihlášky posílejte do 30. 4. 2018.
Fotogalerie Partneři Odkazy

Rychlý kontakt

+420 321 798 630
domov@domov-bychory.org
Býchory 152, Kolín 280 02