Tančím, abych žil

O projektu

Umělecký projekt, který se zaměřuje na talentované děti z dětských domovů Středočeského kraje. Děti se prostřednictvím pohybové výchovy, divadla a tance učí sociálním dovednostem, na konci projektu vzniká umělecké dílo (Garfield), které je prezentováno na uměleckých festivalech a přehlídkách.

Cíl

Práce v oblasti sociální integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.Využití uměleckých – expresivních metod a prostředků.Zkvalitnění osobnosti prostřednictvím sociálních technik a tréninku.Systémová práce – příprava na studium, návrat domů, integrace z vrstevníky z uměleckých škol.

Dílčí cíle

Sociální:
uvědomování si, uznání a oceňování druhých, zapojení se do skupinové činnosti, sdílení problémů a zkušeností, objevování jedinečnosti jedince, společenská podpora a důvěra, skupinová koheze, objevování skupinových témat.
Individuální:
spontaneita a tvořivost, budování důvěry, sebehodnocení, uskutečňování vlastních možností, zvyšování osobní autonomie a motivace, vyjádření citů, emocí a konfliktů, práce s nevědomím a fantazií, uvědomování si sebe samých, reflexe, relaxace.
Prakticko-vzdělávací:
teoretická a praktická výuka moderního, lidového a společenského tance, hip hopu a street dance, výuka pantomimy a pohybového divadla, výuka klasického tance, vzdělávání v hudební teorii a dějinách, výuka hry na hudební nástroje, výuka zpěvu, relaxačních technik, praktické vzdělávání v pracovních a výtvarných činnostech.

 

Kudla podeváté aneb Memoriál Luboše Kudly v malé kopané / 29.05.2017

Ve středu 17.5.2017 se odehrál za krásného letního počasí předjubilejní 9.ročník Memoriálu Luboše Kudly v malé kopané.

Pepa a Basbaryton / 25.05.2017

Náš kluk Pepa Herák vystoupil 24. května 2017 poprvé na veřejnosti.
Fotogalerie Partneři Odkazy

Rychlý kontakt

+420 321 798 630
domov@domov-bychory.org
Býchory 152, Kolín 280 02