Hiporehabilitace

Na koni za ztraceným dětstvím... Pomůžete nám do sedla?

Hiporehabilitace je zastřešující a nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a klient se zdravotním a sociálním znevýhodněním.

Hipoterapie v našem domově

Hipoterapie je metoda fyzioterapie využívající přirozený pohyb koně v kroku jako stimul a rehabilitační prvek. Cílem je správné zasazení klienta do pohybu kráčejícího koně, dosažení pohybové souhry klienta s pohybem hřbetu koně a jemné koordinace případných změn. Hipoterapii v našem domově využívají děti s omezenou pohyblivostí, poruchou CNS a psychiatrickou diagnózou.

Aktivity s využitím koní

Metoda speciální pedagogiky a sociální práce, využívá prostředí jezdecké stáje, kontakt s koněm a interakce s ním jako prostředek motivace, aktivizace a vzdělávání lidí se specifickými potřebami. Je realizována u dětí s poruchou učení a poruchou osobnosti (týrané, zneužívané a jinak sociálně ohrožené děti).

Terapie s využitím koní pomocí psychologických prostředků

Jedná se o metodu psychoterapie, která využívá širokou nabídku možností prostředí okolo koně (jezdecké stáje, kontakt s koněm, interakce). V našem domově je realizována formou pracovní terapie na zvířecí farmě Horka. Vedle koní se děti starají o ovce, kozy a jiná domácí zvířata.

Cílová skupina

Dárcovská SMS

Projekt Hiporehabilitace v DDŠ Býchory můžete podpořit zasláním SMS zprávy ve tvaru: DMS HIPO na číslo 87 777.

Cena zprávy je 30,- Kč, příjemce vaší podpory obdrží 27,- Kč.

Děkujeme!

 

Výsledek voleb do školské rady ze dne 27.9.2018 / 5.10.2018

V budově DDŠ, SVP a ZŠ proběhly 27. 9. 2018 předčasné volby do školské rady. Zápis k nahlédnutí zde...

Volby do ŠR 2018 / 21.09.2018

Dne 27.9.2018 od 13:00 do 15:00 v budově DDŠ, SVP a ZŠ Býchory proběhnou předčasné volby do školské rady dle zákona č. 561/2004 Sb., § 167, odst. 2.  
Fotogalerie Partneři Odkazy

Rychlý kontakt

+420 321 798 630
domov@domov-bychory.org
Býchory 152, Kolín 280 02