Hiporehabilitace

Na koni za ztraceným dětstvím... Pomůžete nám do sedla?

Hiporehabilitace je zastřešující a nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a klient se zdravotním a sociálním znevýhodněním.

Hipoterapie v našem domově

Hipoterapie je metoda fyzioterapie využívající přirozený pohyb koně v kroku jako stimul a rehabilitační prvek. Cílem je správné zasazení klienta do pohybu kráčejícího koně, dosažení pohybové souhry klienta s pohybem hřbetu koně a jemné koordinace případných změn. Hipoterapii v našem domově využívají děti s omezenou pohyblivostí, poruchou CNS a psychiatrickou diagnózou.

Aktivity s využitím koní

Metoda speciální pedagogiky a sociální práce, využívá prostředí jezdecké stáje, kontakt s koněm a interakce s ním jako prostředek motivace, aktivizace a vzdělávání lidí se specifickými potřebami. Je realizována u dětí s poruchou učení a poruchou osobnosti (týrané, zneužívané a jinak sociálně ohrožené děti).

Terapie s využitím koní pomocí psychologických prostředků

Jedná se o metodu psychoterapie, která využívá širokou nabídku možností prostředí okolo koně (jezdecké stáje, kontakt s koněm, interakce). V našem domově je realizována formou pracovní terapie na zvířecí farmě Horka. Vedle koní se děti starají o ovce, kozy a jiná domácí zvířata.

Cílová skupina

Dárcovská SMS

Projekt Hiporehabilitace v DDŠ Býchory můžete podpořit zasláním SMS zprávy ve tvaru: DMS HIPO na číslo 87 777.

Cena zprávy je 30,- Kč, příjemce vaší podpory obdrží 27,- Kč.

Děkujeme!

 

SVP - 9.-10.5. přerušen provoz / 4.05.2018

Z důvodu provádění měření hluku bude ve dnech 9. 5. 2018 a 10. 5.2018  přerušen provoz SVP Kolín. Kontaktní tel. 777 738 794, případně...

Memoriál Luboše Kudly 2018 / 12.04.2018

10. května 2018 se v Býchorech odehraje již 10. ročník turnaje v malé kopané s názvem Memoriál Luboše Kudly. Přihlášky posílejte do 30. 4. 2018.
Fotogalerie Partneři Odkazy

Rychlý kontakt

+420 321 798 630
domov@domov-bychory.org
Býchory 152, Kolín 280 02