Kontakty

Základní kontakty na zařízení

Adresa:  DDŠ, SVP a ZŠ Býchory, Býchory 152, 280 02 Kolín
Pevná linka:  321 798 630
Fax:                  321 798 625
E-mail:            domov@domov-bychory.org
IČO: 486 65 771
Datová schránka:  qyuhkft

Ředitel
Mgr. Václav Lebduška
Mobil:  775 859 395
E-mail: vaclav.lebduska@domov-bychory.org

Zástupce ředitele pro provoz, statutární zástupce
Ing. Vendulka Cidlinová
tel: 777 363 797
E-mail: vendulka.cidlinova@domov-bychory.org

Zástupce ředitele pro vzdělání
Bc. Ivana Šoulová
Mobil:  774 722 063
E-mail: ivana.soulova@domov-bychory.org

Zástupce ředitele pro výchovu
Mgr. Kristýna Čápová
Mobil: 770 127 438
E-mail: kristyna.capova@domov-bychory.org

Zástupce ředitele pro SVP
PhDr. Jan Čuchal
Mobil: 777 738 794
E-mail: cuchal@svp-kolin.cz

Speciální pedagog, etoped, vedoucí oddělení 
Mgr. Daniela Lebdušková
Mobil: 777 761 373
E-mail: daniela.lebduskova@domov-bychory.org

Psycholog
Mgr. Nika Neubertová
Mobil: 770 127 437
E-mail: nika.neubertova@domov-bychory.org

Speciální pedagog, etoped, metodik prevence

Mgr. Stanislava Marešová
Mobil: 606 907 653
E-mail: stanislava.maresova@domov-bychory.org

Sociální pracovnice
Petra Součková DiS
Mobil: 778 736 910
E-mail: petra.souckova@domov-bychory.org

Školská rada:
Christina Jandová(za pedagogický kolektiv, předseda ŠR)
Mgr. Alena Zouplnová (za MŠMT ČR)
Barbora Jirkovská (za zákonné zástupce nezletilých žáků)

Pevná linka na rodinné skupiny:
321 798 630

Doporučujeme volat mezi 18. – 21. hodinou. V jiných časech mohou být děti na vycházce nebo akcích mimo domov. Pokud se hned nedovoláte, opakujte volání za nějakou chvíli. Důvodem může být např. probíhající program… 

Výchova – 1. rodinná skupina
Mobil: 778 773 391

Výchova – 2. rodinná skupina
Mobil: 773 774 561

Výchova – 3. rodinná skupina
Mobil: 778 748 973

Výchova – 4. rodinná skupina
Mobil: 773 747 561

Výchova – 5. rodinná skupina
Mobil: 774 472 135

Výchova – 6. rodinná skupina
Mobil: 774 956 104

Personalistka, správce majetku
Jana Forštová
Mobil: 774 722 064
E-mail: jana.forstova@domov-bychory.org

Ekonomka
Ing. Renata Přichystalová
Mobil: 608 909 565
E-mail: renata.prichystalova@domov-bychory.org

Hospodářka
Lenka Maláčková
Mobil: 774 722 061
E-mail: lenka.malackova@domov-bychory.org

Vedoucí školní jídelny
Markéta Kubrová
Mobil: 774 722 167

E-mail: marketa.kubrova@domov-bychory.org

AVK (aktivity s koňmi)

Lenka Dousková
Mobil: 774 733 056

Externí pracovníci

MuDr. Karla Nešporová  – pediatr
MUDr. Viktor Hartoš – dětský psychiatr

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Dr. Ing. Luboš Sychra
Telefon: 224 814 303
E-mail: gdpr@msmt.cz