Zájmové aktivity

Zájmové aktivity vnímáme jako významný prostředek pro formování dětské osobnosti. Možnost, jak dětem zprostředkovat povědomí o vlastní hodnotě, schopnostech, dovednostech. A zároveň jim ukázat, že volný čas se dá smysluplně naplnit. Ať už se jedná o fotbal, turistiku, horolezectví, tanec, hudbu nebo jízdu na koních. U nás se děti nenudí!

DDŠ Býchory

Tanec

Možnost vyjádřit své emoce, ztvárnit pozitivní vztah k sobě i ke světu kolem sebe. Prožít zážitek intenzivního společenství s druhými při tréninku i veřejných vystoupeních, povědomí o tom, že něco výjimečného umím. Street dance, zumba nebo scénická taneční vystoupení... Tančím, abych žil!"

DDŠ Býchory

Na koni k vnitřnímu klidu

Hiporehabilitace je název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a klient. Děti  mohou v sedle koní zažít pocit uklidnění, uvolnění, radosti ze souhry mezi jezdcem a zvířetem. Zároveň se o koně učí starat. Poznávají, že mohou být prospěšné, užitečné. Tvoří si povědomí o vlastní hodnotě….

DDŠ Býchory

Horka

Naše prostory na Horce, krásném místě nedaleko našeho domova, jsme proměnili na dobrodružné vzdělávací místo pro děti různých věkových skupin. Vybudovali jsme tam keltskou vesnici a využíváme ji pro sebe i pro jiné zájemce, kteří zde chtějí třeba uskutečnit nějakou svoji zajímavou akci.

DDŠ Býchory
 

O nás

Dětský domov Býchory, který provozuje ve svých prostorách pro své klienty také základní školu a od počátku roku 2014 zároveň zajišťuje provoz Střediska výchovné péče v Kolíně, je v rámci České republiky unikátním zařízením.

Chlapce a děvčata s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou, z nichž většina má za sebou traumata způsobená nevhodným rodinným prostředím, se snažíme přivést na správnou cestu, aby se mohli zařadit do běžného života. Využíváme k tomu moderní pedagogické metody i projekty, které děti integrují mezi jejich vrstevníky z běžných rodin.

Filozofie našeho přístupu k dětem vychází ze starého přísloví, které praví, že když chceme někoho nasytit, je důležité dát mu rybu, ale ještě důležitější je naučit ho ryby chytat. V této krátké zprávě je hezky vystiženo poslání výchovného procesu.

Děti v našem dětském domově mají za sebou často nelehké situace už na samém počátku své životní dráhy. Mnohdy zažily zklamání od svého okolí, i od svých nejbližších. Jejich vztah ke světu je celkem pochopitelně značně komplikovaný. V lidské společnosti zcela přirozeně vzbuzují soucit. Ale soucit sám o sobě jim nepomůže, nepřipraví je na to, s čím se budou muset v budoucnu setkat a často také utkat. Tady nastupuje nelehký proces výchovy se všemi jeho slastmi i strastmi.

Jednou z cest, jak připravit děti na budoucno, je nalézt pro každé dítě právě tu jeho oblast, činnost, aktivitu,ve které může vyniknout, uspět. Získat sebevědomí a důvěru ve své schopnosti. V našem domově se snažíme nabídnout dětem širokou škálu činností právě proto, aby si každé z nich mohlo vybrat tu svojí a být v ní „za hvězdu“. Tento prožitek pomáhá dětem výrazně měnit postoj ke světu, který tak má šanci stát se znovu přátelským a vstřícným.

 

Ambulantní skupina SVP / 13.06.2019

Přijmeme učitele, asistenta pedagoga a vychovatele / 3.06.2019

Hledáme posily do našeho týmu na pozici učitel I. a II. stupně ZŠ, asistent pedagoga a na pozici vychovatel/vychovatelka. 
Fotogalerie Partneři Odkazy

Rychlý kontakt

+420 321 798 630
domov@domov-bychory.org
Býchory 152, Kolín 280 02