Animoterapie v DDŠ Býchory

ANIMOTERAPIE je aktivita, kterou jsme v našem DDŠ zařadili od února do dopoledních terapeutických činností. 🐎
A nestíháme vypisovat rezervace 😉
V rámci některých předmětů totiž mají žáci možnost zvolit si místo výuky vybraných hodinu terapii se zvířaty🐴.
Při hodinách s našimi koníky nejen jezdí (jako aktivita tělesné výchovy), ale hlavně se o ně starají (činnost pracovního vyučování), pomáhají tetám vychovatelkám při péči o ně, učí se odpovědnosti (v rámci témat člověk a svět práce). 🥕🐎🥕
Navíc mají možnost setkávat se se spolužáky při společném zájmu a objevuji své další schopnosti a dovednosti.
Protože “V koni se promítají sny člověka o vlastní síle, moci a kráse.” ❤️🐎❤️
Animoterapie