Opatření v souvislosti s pandemií koronaviru

Vzhledem k mimořádné situaci pandemie koronaviru mohou jakékoliv návštěvy osob, které nejsou zaměstnanci DDŠ Býchory (např. osoby odpovědné za výchovu, pracovníci OSPOD atd.), probíhat v nejnutnějších případech po předchozím telefonickém ohlášení a souhlasu ředitele zařízení nebo jeho zástupců. Přicházející osoby mají povinnost dodržovat vnitřní pravidla zařízení vztahující se k aktuální situaci a řídit se pokyny přítomného pracovníka. Do zařízení nebudou vpuštěny bez ochranné roušky, dále pokud by vykazovaly příznaky onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel). Bude vyžadováno jejich prohlášení o tom, že během uplynulých 14 dnů nenavštívily tzv. rizikovou zemi nebo nepřišly do kontaktu s osobou vykazující známky onemocnění koronavirem.  

Z rozhodnutí ředitele zařízení s ohledem na možné ohrožení dětí přítomných v DDŠ Býchory budou návraty dětí, které aktuálně pobývají ve svých rodinách, uskutečněny až po odvolání nouzového stavu. Případně pouze v nejnutnějších případech, jako je např. ohrožení zdraví a života dítěte. Vždy po předchozí konzultaci s ředitelem zařízení nebo jeho zástupci.

Provoz ambulantního oddělení střediska výchovné péče je až do odvolání přerušen.

Ředitel zařízení děkuje všem zaměstnancům DDŠ Býchory za osobní nasazení, statečnost a obětavost, se kterou nadále v  současné krizi zajišťují plnohodnotnou péči o svěřené děti.